9 oktober 2000

5.30 uur (NED) 12.30 (Ambontijd)

 

De situatie op Saparua is nog steeds hetzelfde als de afgelopen 2 dagen, alleen is het dorp Siri Sori Sarani weer in handen van de christelijke zijde. De jihadstrijders hebben zich in het dorp Siri Sori Islam terugetrokken. 

 

In Siri Sori Sarani Sarani staan nog maar een aantal huizen die op de vingers te tellen zijn en het schoolgebouw van de SMP/SD.

Zondag is er vanuit de dorpen Ouw en Ullath een aanval geplaatst op het dorp Siri Sori Islam, hierbij zijn een aantal huizen van het dorp verwoest en platgebrand. Veel inwoners van het dorp zijn naar Tulehu gevlucht.

 

De afgelopen dagen zijn een aantal slachtoffers gevallen, te weten:

 

Doden

- Otje Lekahena: in het dorp Ouw doodgeschoten vanaf een speedboot

- Augustinus Sapulette uit Ullath

- Julius Johannis uit Ullath

- Ojang Telehala uit Ullath

 

gewonden

- Pieter Ruhulessin uit Haria

- Seth Warela uit Tuhaha

- Zoon van Ulies Patty uit Ullath

 

Van de Jihad zijde zijn er zeker minimaal 5 doden gevallen, allen in de kerk van Siri Sori Sarani gevonden en vemoord.

Zij zijn alle vijf (5) in ieder geval niet van Molukse afkomst.

Bij de militairen zijn er minimaal 3 doden gevallen.

 

De Christelijke mensen op Saparua en ook de andere eilanden op de Molukken moeten telkens toezien dat hun rechten worden vertrapt en dat ze op allerlei manieren worden besodemieterd. De mensen hebben geen enkel vertrouwen meer in de Indonesische militairen. De militairen spelen telkens een belangrijke rol bij het laten escaleren van de gewelddadigheden.

 

Militairen van de 403 eenheid die het dorp Siri Sori Sarani moesten bewaken zijn tijdens de aanval van 2 dagen geleden weggelopen en hebben zich later aangesloten bij de aanvallers (Jihadstrijders en andere militairen).

Ooggetuigen hebben vermeld dat zij gezien hebben dat de militairen van de 403 eenheid na het verwoesten van de kerk de handen hebben geschud van jihadstrijders en de andere militairen als blijk van overwinning. 

 

De christelijke zijde heeft een aantal wapens kunnen bemachtigen en het is gebleken dat de wapens die gebruikt zijn, behoren tot het militair apparaat van Indonesie. 

In Siri Sori Islam komen steeds nieuwe manschappen(jihadstijders) binnen met speedboten. Het is verwonderlijk dat zij vrije toegang hebben tot Saparua terwijl de christelijke boten met harde hand worden aangehouden en worden doorzocht op wapens.

Omdat er nu veel troepen (militairen) Saparua worden binnengebracht, vewacht men dat er vandaag of morgen overal op het eiland Saparua en met name alleen de christelijke dorpen een sweeping (huiszoeking) wordt gehouden. Men wil op deze manier de christelijke bevolking ontwapenen en hen daardoor kwetsbaarder maken voor de jihadstrijders.

 

In het dorp Siri Sori Sarani bevind er op dit moment geen enkel militair meer om het dorp te bewaken terwijl het islamdorp vol zit met jihadstrijders en militairen. Vanwege de aanhoudend binnenkomst van jihadstrijders in het islamdorp, verwacht men dat vandaag of morgen de dorpen Ouw en Ullath worden aangevallen.

Onze contacten in Saparua geven allen aan dat er zo snel mogelijk noodhuizen(tenten/barakken) moeten worden geplaatst in het dorp Siri Sori Sarani zodat de jihadstrijders niet de mogelijkheid wordt gegeven om over het gebied te heersen. Men heeft lering getrokken met de situatie in het dorp Waai op het eiland Ambon. 

De meeste mensen uit Waai bevinden zich nu in o.a. Passo en andere gebieden buiten Waai. Doordat zij niet direkt zijn teruggekeerd naar hun dorp (niet de kans gekregen), heersen de jihadstrijders nu over het gebied. Het is zelfs zo dat de autoriteiten vinden dat er eerst met de jihadstrijders moet worden onderhandeld eer de mensen van het dorp Waai weer terug kunnen keren naar hun gebied.

 

WIE HEEFT DE MACHT OP DE MOLUKKEN??? De autoriteiten of de jihadstrijders?? 

Onze contacten op Saparua geven ook aan dat dit zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd in het dorp Siri Sori Sarani(noodhuizen). 

Ook geeft men aan dat de mensen die afkomstig zijn uit andere dorpen en momenteel hulp bieden aan Siri Sori Sarani, dit hoogstens 1 of 2 weken kunnen volhouden. Dus er moet z.s.m. naar oplossingen worden gewerkt.

Wat men van ons hier in Nederland vraagt is o.a. z.s.m. financiele hulp bieden voor het kunnen opzetten van de noodhuizen in het dorp Siri Sori Sarani. 

 

Men zal ook de autoriteiten en de aanwezige internationale organisaties aanspreken, maar of zij snel beslissingen zullen nemen is de vraag. Men verwacht eerder tegenwerking.

Op het eiland Ambon is het vrij rustig maar gespannen. In Ambonstad hoort men nog steeds ontploffingen en schoten.

Er gaan verschillende geruchten de ronde dat er de komende dagen grootscheepse aanvallen zullen komen.

Wij hopen dat het enkel maar tot geruchten zullen blijven.

Via de verschillende contacten van ons komen er noodkreten en noodverzoeken binnen.

 

Men vraagt aan ons om hen financieel te steunen, het wereldkundig kenbaar maken wat er op de Molukken afspeelt en de politieke druk op te voeren naar alle overheden en instanties die wat kunnen betekenen voor hen daar op de Molukken.

Wij hopen dat een ieder beseft wat er op de Molukken gebeurt en ook beseft wat ons positie hier in Nederland is.

Het is onze verantwoordelijkheid om hen daar op de Molukken te helpen!!!

Het Molukse volk op de Molukken doet een beroep op alle Molukkers en simpathisanten in Nederland, ook alle Kumpulans en Organisaties.

 

Met vriendelijke groet,

Informatiecentrum "Maluku Tabakar".

 

Contacten m.b.t de informatie in dit bericht :

contactpersonen in diverse dorpen in Saparua en Ambon

o.a. Haria, Saparuastad, Kantor klassis GPM Saparua, andere dorpen in Saparua, Bankom(bantuan kommunikasi) 

Passo, Team Pengacara, Gereja Maranatha en anderen.