SAPULETEJ

 

26-01-01 17.30 verzonden door Frieda Tahamata

 

En de familienaam SAPULETEJ dan?

Die komt ook van Ullath...........

Verder is dit wel een goeie site.

Selamat! familie Tahamata-Sapuletej